1. Εισαγωγή
H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΡΑ ΔΙΟΣ-ΣΕΛΙ Α.Ε.» που εδρεύει στην Καρίτσα Πιερίας (στο εξής «Η διοργανώτρια»), διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με την ονομασία «Βρέχει ταξίδια» (εφεξής «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»).
Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών.
Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να ανακαλεί, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όπως και να αλλάζουν τα προσφερόμενα έπαθλα με άλλα. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με τη σχετική ανανέωση των όρων στο διαδικτυακό τόπο http://www.dios.gr & http://www.seli.gr

2. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό
Η ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00:00 και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 20:59:59 (εφεξής η «Διάρκεια»). Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να παρατείνει ή μειώσει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού, ακόμη και να τον αναβάλλει, ματαιώσει ή ακυρώσει, για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας, ακόμη και μετά την ανάδειξη των νικητών, αφού δημοσιεύσουν την αλλαγή αυτή με σχετική ανακοίνωσή της διοργανώτριας στο κοινωνικό δίκτυο Facebook https://www.facebook.com/dioswater/, https://www.facebook.com/seliwater/ή/και στις ιστοσελίδες http://www.dios.gr & http://www.seli.gr χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση κατά την εύλογη κρίση της.
Το δικαίωμα και τη δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν πάσης φύσεως φυσικά πρόσωπα τα οποία διαμένουν στην Ελλάδα ή την Κύπρο και έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε. καθώς και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους.
Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της εταιρείας πάρα μόνο η συμπλήρωση σχετικού κουπονιού το οποίο διατίθεται στο περίπτερο της εταιρείας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης .
Ο Διαγωνισμός διεξάγεται ως ακολούθως:
– Στο περίπτερο θα υπάρχει μία διαμορφωμένη στάση λεωφορείου στην οποία θα κάθεται ο υποψήφιος προς συμμετοχή στον διαγωνισμό, θα επιλέγει ένα κουμπί από ένα χειριστήριο που θα διαθέτει στα χέρια του άτομο της εταιρίας και αφού αυτό πατηθεί καθ΄υπόδειξη του ατόμου που βρίσκεται στην στάση, θα ανάβει επάνω στη στάση σε led οθόνη είτε η ένδειξη «Συγχαρητήρια! κερδίσατε μία συμμετοχή», είτε «Παίξε πάλι αύριο!»
. Με αυτό τον τρόπο ο παίχτης του διαγωνισμού θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση που θα αναδείξει 4 τυχερούς.
– O έχων το δικαίωμα συμμέτοχης ως άνω πρέπει να συμπληρώσει το σχετικό κουπόνι, δίνοντας τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα και επίθετο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) (στο εξής «Προσωπικά Δεδομένα») και να το τοποθετήσει στην κάλπη που θα έχει τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό στο περίπτερο της εταιρείας .
– Για να μπορέσει η διοργανώτρια να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα για τους σκοπούς του διαγωνισμού, θα χρειαστεί τη συγκατάθεση σας, την οποία μπορείτε να δώσετε επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο κατά τη συμπλήρωση του κουπονιού όπου θα σας ζητηθεί η συγκατάθεσή για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, για το σκοπό του παρόντος Διαγωνισμού.
Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού από το Διαγωνισμό συμμετεχόντων οι οποίοι πραγματοποιούν κακόβουλη χρήση του Διαγωνισμού.
Τη διεξαγωγή της κλήρωσης και την ανάδειξη του νικητή αναλαμβάνει η Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε. και επιβεβαιώνει ότι εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας στην χρήση των συστημάτων της έτσι ώστε να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, όπως και αξιόπιστες πληροφορίες και περιεχόμενο στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.
3. Δώρο και ανάδειξη νικητών
Στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών για την ανάδειξη των τελικών νικητών στο γραφείο της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Π. Γρηγορίου Ε’ 38. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και πριν από την πραγματοποίηση της κλήρωσης, η Διοργανώτρια θα φροντίσει να συγκεντρώσει όλα τα κουπόνια. Κάθε κουπόνι στο οποίο είναι συμπληρωμένα τα απαραίτητα στοιχεία, ως ανωτέρω, αποτελεί μία έγκυρη συμμετοχή. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα τοποθετηθούν σε μία κάλπη και από εκεί κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης και υπό την επίβλεψη της δικηγόρου Αθηνών Ευαγγελίας Καλλιντερίδου (ΑΜ ΔΣΑ 32460) άτομο της εταιρίας θα επιλέξει τυχαία τα τυχερά κουπόνια.
Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι, για δύο από τους 4 τυχερούς, ένα 3ήμερο ταξίδι στον Όλυμπο, το οποίο περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο ROBOLO boutique hotel και για δύο από τους 4 τυχερούς, ένα 3ήμερο ταξίδι στο Βέρμιο, 2 διανυκτερεύσεων για 2 άτομα με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο Sfendamos Wood Village. Το ταξίδι δύναται να πραγματοποιηθεί ύστερα από την αποδοχή του δώρου από τον νικητή (και σε συνεννόηση με τα καταλύματα ) το χρονικό διάστημα μεταξύ 01 Οκτωβρίου 2021 και 31 Μαΐου 2022 (εξαιρούνται γιορτές και αργίες).
Από την παραπάνω κλήρωση θα αναδειχθούν τέσσερις (4) νικητές και τέσσερις (4) αναπληρωματικοί νικητές οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το δώρο με σειρά προτεραιότητας.
Οι 2 νικητές που θα κερδίσουν το ταξίδι στον Όλυμπο θα ανακοινωθούν με ειδική ανάρτηση (Post) της σελίδας της Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε στο κοινωνικό δίκτυο Facebook https://www.facebook.com/dioswater/, ή/και στην ιστοσελίδα http://www.dios.gr και οι δύο νικητές που θα κερδίσουν το ταξίδι στο Βέρμιο, θα ανακοινωθούν στην σελίδα της εταιρίας στο κοινωνικό δίκτυο Facebook https://www.facebook.com/seliwater/, ή/και στην ιστοσελίδα http://www.seli.gr την ημέρα της κλήρωσης.
Εκτός των παραπάνω ανακοινώσεων οι νικητές θα ενημερωθούν και με προσωπικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και στο τηλέφωνο το οποίο έχουν δηλώσει. Η ενημέρωση θα γίνει με σκοπό την πληροφόρησή τους για τον τρόπο και το χρόνο παραλαβής του δώρου/διεξαγωγής του ταξιδιού.
Ως ένδειξη αποδοχής του δώρου του, ο νικητής θα καλείται να μας αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τα παρακάτω στοιχεία, το πλήρες ονοματεπώνυμό του και το τηλέφωνο του, καθώς και την ρητή αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων παραλαβής του δώρου, εντός 4 ημερών από την ημέρα που θα ανακοινωθούν οι νικητές. Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί η αποδοχή από τον νικητή, το Δώρο θα δοθεί σε αναπληρωματικό και ούτω καθ’ εξής. Εφόσον ο νικητής κάνει αποδοχή του δώρου, οι διοργανωτές θα έρθουν σε επικοινωνία μαζί του για την οργάνωση του ταξιδιού.
Η διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν εσφαλμένα ή αναληθή Στοιχεία Επικοινωνίας που θα δηλωθούν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, επιπροσθέτως δε, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη επαλήθευσης της ακρίβειας αυτών.
Ρητώς επισημαίνεται ότι το Δώρο που αποκτάται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή, με άλλο είδος. Με την αποδοχή του Δώρου, ο νικητής οφείλει να δηλώσει τα ονόματα των συμμετεχόντων στο ταξίδι.
Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε.

4. Συγκατάθεση
Όλοι οι συμμετέχοντες του Διαγωνισμού δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
α) Είναι μόνιμοι κάτοικοι ή διαμένοντες στην Ελλάδα ή στην Κύπρο,
β) Τα προσωπικά τους Στοιχεία Επικοινωνίας είναι ακριβή και αληθή,
γ) Είναι άνω των 18 ετών.
Η συμμετοχή τους είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την ανάλογη Ελληνική Νομοθεσία και δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.
Οι συμμετέχοντες με την έγκυρη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό παρέχουν στους διοργανωτές τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τη σχετική Ελληνική Νομοθεσία και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 για την επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό και στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την παράδοση του Δώρου το αρχείο με τα δεδομένα των συμμετεχόντων καταστρέφεται.

5. Ευθύνη και Δωσιδικία
Η ευθύνη των διοργανωτών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προαναφερόμενου και συγκεκριμένου Δώρου.
Η διοργανώτρια, για την πραγματοποίηση του παρόντος Διαγωνισμού, δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/και ζημιά ή/και για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο και την χρήση αυτού. Μετά τη λήξη της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής του δώρου, κάθε υποχρέωση των διοργανωτών παύει να υφίσταται.
Με την αποδοχή των Όρων, οι συμμετέχοντες δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους και τους νόμους του ελληνικού κράτους. Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά του διαδικτυακού τόπου, των διαχειριστών και των διοργανωτών του Διαγωνισμού σε περίπτωση που οι τελευταίοι κρίνουν ότι κάποιο μέλος /χρήστης πρέπει να αποκλειστεί.
Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό που ενδέχεται να προκύψει υποβάλλεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε. αναλαμβάνει την ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλίσει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.
Ο συμμετέχων, συμπληρώνοντας το κουπόνι του διαγωνισμού (και επιλέγοντας το κουτί με τη συναίνεσή του) παρέχει στη Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε. την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεση του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν για τον σκοπό και μόνο της διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].
Η έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι επακόλουθη της ρητής συναίνεσης του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, όσο και για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 στο πλαίσιο της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.
Η Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε. ενημερώνει τους νικητές του Διαγωνισμού ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των δώρων.
Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε. είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.
Η Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε. ενδέχεται να γνωστοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων ή/και των νικητών σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς ή αρχές, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο ή δεσμευτικές εντολές από αυτούς τους φορείς, οργανισμούς ή αρχές.
Τα Προσωπικά Δεδομένα των νικητών θα διατηρούνται σε ειδικό αρχείο μέχρι τη λήξη του Διαγωνισμού και πραγματοποίησης της παράδοσης των δώρων, μετά την οποία, εφ’ όσον δεν είναι πλέον απαραίτητη η διατήρηση των δεδομένων για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή για την άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε, το αρχείο θα διαγράφεται. Τα Προσωπικά δεδομένα θα παραμένουν και διατηρούνται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε συμμετέχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα επιβεβαίωσης ή ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων, όπως και τη φορητότητα, περιορισμού της επεξεργασίας ή και διαγραφής των στοιχείων που κατέβαλε στην Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε. στο πλαίσιο του Διαγωνισμού βάσει της σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 κατόπιν γραπτού αιτήματος στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].
Σε κάθε περίπτωση, έχετε πάντα το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικού Δεδομένων που εκτελείται από τους διοργανωτές παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία.
7. Αποδοχή Όρων
Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό χρειάζεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων εκ μέρους του συμμετέχοντα, όπως και η σαφής συγκατάθεση σας, μέσω της θετικής σας πράξης όταν υποβάλλατε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στην διοργανώτρια, για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.
Η διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το παρόν.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς