1. Εισαγωγή H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΡΑ ΔΙΟΣ-ΣΕΛΙ Α.Ε.» που εδρεύει στην Καρίτσα Πιερίας (στο εξής «Η διοργανώτρια»), διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με την ονομασία «Βρέχει ταξίδια» (εφεξής «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Σκοπός των […]

Read more